Monthly Archives: november 2011

What`s that about? (VIDEO)

Sjekk ut denne videoen og du vil bli forundret!

Trykk på linken nedenfor:

What`s that about? | Decalz by aslakro (vodpod) on Lockerz.

Over 100 helbredet under alternativmessen

HOTS teamet hadde forbønn stand under alternativmessen som gikk av stabelen 18-20 nov. 

I den forbindelse sitter jeg nå her og ser over alle rapportene fra alternativmessen, teller opp og prøver å systematisere litt av alt det som skjedde. Vi ba for totalt 184 personer de tre dagene.

Tall er forsåvidt ikke så viktig i denne sammenhengen, (men det kan selvsagt indikere noe og gi en liten oppmuntring om at det nytter. Please, ikke ta det som noen skryteliste…. i så fall vend det opp til Gud) Statistikken/oppsummeringen som jeg legger frem bør ikke brukes som noen eksakt måling. Det er basert på øyeblikkets opplevelse fra de som ble bedt for og som så skrev ned i stikkordsform hva som skjedde. 

Fredag ba vi for: totalt 47 personer, 5 gjaldt ikke fysiske plager, 3 var sykdommer som ikke kan bekreftes om ble helbredet der og da. Av disse 39 personene som hadde en eller annen fysisk plage var det 33 som ble helbredet eller ble bedre. Dvs en helbredelsesprosent på 84%. Alt i alt var det 37 plager som forsvant eller som ble bedre. (Nakke og skulderplager er f.eks regnet som en plage)

Lørdag ba vi for 59 personer, 11 av dem hadde ikke noen fysiske plager og 4 må en etterbekrefte. 32 personer skriver at de ble bra eller bedre. Helbredelsesprosent 73%. Alt i alt var det 38 plager som forsvant eller som ble bedre.

Søndag ba vi for totalt 78 personer, 7 gjaldt ikke fysiske plager, 7 må en etterbekrefte. 51 personer skriver at de ble bra eller bedre. Helbredelsesprosent 79,6%. Alt i alt var det 61 plager som forsvant eller som ble bedre.

Totalt ba vi for 184 personer denne helgen, hvorav 116 personer opplevde å bli bra eller bedre av fysiske plager, slike ting som: nedsatt syn, prikker på øyet, nedsatt hørsel, nummenhet i kroppsdeler, smerter i kroppen pga stress, kink, gikt, skader etter ulykker osv Lokalisert til bla rygg, nakke, bryst, ankler, knær, skuldre, albue, fingre, håndledd, hofter, skulderblader, føtter. Andre ting folk ble helbredet for; senebetennelser, stivhet i muskelatur, beinlengdeforskjell, migrene / hodepine, … osv

Utenom alle disse fysiske plagene som slapp taket hos folk, så opplevde mange av dem + enda flere andre personer en sterk fred, varme og kjærlighet. Vi hadde mange gode, dype samtaler, både sjelesørgerisk og «teologisk»…. noen personer ba vi med til frelse og noen har ytret ønske om å komme til Vineyard, evt bli med på alphakurs…

Vi ba for flere som hadde kreft og diabetes, lever og nyresykdommer, Thyroxinmangel, 2 med CP (begge merket at det skjedde noe konkret, men langt i fra store mirakler) Flere av disse personene ble kraftig møtt og merket sterk varme over områdene som var rammet av sykd.

Jeg kan ikke annet enn å si at vi har en god Gud som ønsker å møte mennesker med sin kjærlighet og kraft. I Jesus Kristus er ingen ting umulig. Hans navn står over alle andre navn. Nevn en sykdom og Hans navn står over det! 🙂

Om du var på alternativmessen og mottok forbønn fra oss, så skriv gjerne til meg hvordan du nå har det. Er du fortsatt bra, har det skjedd en bedring eller har det gått tilbake? Det er bare noen av de spørsmålene som vi gjerne vil ha tilbakemeldinger på.

Vi er også åpne for å be for deg en gang til om du ønsker det. Ta i så fall kontakt.

Når regnskapskurs blir helbredelsesmøte :)

Min facebookvenn Torben fra Danmark legger ut mange vitnesbyrd om helbredelser og mennesker som tar imot Jesus som sin frelser. Torben er leder for en misjonsorganisasjon som heter Oplev Jesus (www.oplevjesus.dk) «som har til formål å forkynne evangeliet og vise, at Gud er en personlig Gud, som frelser, helbreder og setter mennesker fri i dag». I tillegg leder og driver han en disippeltreningsskole, Pionerskolen, (www.pionerskolen.dk)

Jeg må si jeg har veldig sans for deres måte å tenke og drive arbeidet på. Med en aktiv holdning til personlig trening og oppfølging av nyfrelste og «gammelfrelste», slik at de igjen er stand til å trene andre til å gjøre det vi all hovedsak er satt til å gjøre her på jorda, nemlig: Forkynne de gode (glade) nyhetene, helbrede dem som er syke, ta seg av de som er fattige, sette i frihet dem som er bundet…….  Minner meg veldig om Jesus og det han modellerte og trente sine disipler opp til.

For et par dager siden skriver Torben dette på facebook veggen sin:

«Er på regnskabskursus. I Pausen blev en dame fra klassen helbredt foran halvdelen af klassen. Nu går snakken helt vildt og andre har spurgt om forbøn og de snakker alle om det 😉 Fedt. Hvor er regnskabskursus dog spændende ;)»

Dagen etter skriver han dette på facebookveggen:

«Wow. Er lige kommet i skole (Er på regnskabskursus) og så fortalte hende jeg kort bad for i går, at hun er rigtig rystet. Da hun vågnede i morges var det som en drøm. Smerterne var væk og hun kunne nu løfte hendes arm, hvilket hun ikke har kunne i mange år. Vildt. Jeg bad kun for hendes hånd og Gud helbredte hendes ben, arme osv. Bliver en rigtig spændende dag i dag ;)»

Da kursdagen var over legger han inn denne meldingen på FB veggen;

«Så blev 3 flere fra klassen helbredt. Vi havde lige haft en lille helbredelsesmøde i «ryge» pausen. Hvor er det fedt. Det er tidligere bankass og direktør jeg går med :)»

Jeg elsker slike hverdagshistorier. Det burde ikke være unntaket, eller forbeholdt noen enkeltpersoner å få oppleve dette.

Evangeliet og Guds rike er gitt til ALLE som tror på Jesus Kristus og tatt imot Han som sin frelser (fra synd, inkluderer evig liv) og gjort Han til Herre (inkluderer å ha vår himmelske Pappa til en kjærlighetsfylt sjef / leder her på jorda)  I Bibelen står det at Guds rike, altså himlenes rike (som vi ber om i Fader vår) er i oss, i den som tror. Det er kommet dit og virker  ved Den Hellige Ånd som troende tar imot ved frelsen, men som man også stadig kan bli fylt opp av. «Bli fylt av Ånden» sier Paulus.

Det er viktig å ikke ende opp der, at man bare har et kjærlighetsforhold til en bok og ikke til Forfatteren av boken. Det er Den hellige Ånd som gjør levende! (1 Kor 3) Sørgelig nok er det en del kristne som kun lever etter boken, som en slags oppskrift på rett liv og levesett. Og utelater en veldig stor del av innholdet i boken, nemlig fokuset på Den Hellige Ånd, Han som bringer liv og sterke erfaringer med Guds kraft og kjærlighet.

Jeg spør meg mange ganger, hvordan i alle verden det er mulig å overse dette? Men så innser jeg vell at det dypest sett bunner i mye frykt hos mange for det overnaturlige livet. Særlig her i den vestlige, moderne og rasjonelle verden. For mange blir det for uforutsigbart, ukontrollerbart og dermed ubekvemt. Og det er selvsagt en en fare for det, men man bør ikke ende opp med å «kaste ut babyen med badevannet«. Faktisk ganske alvorlig i dette tilfellet, når Bibelen sier. «Bokstaven slår ihjel, men Ånden gjør levende» (1 Kor 3) Derfor;

Bibelen, sammen med Ånden, må gå hånd i hånd. Det må være likevekt på vekstskålen. Eller, for å bruke en annen metafor; en fugl må ha 2 like store vinger for å kunne klare å fly og fly rett. Mange befinner seg enten langt ute på den ene siden eller den motsatte siden. Cluet er å få balanse.

Vell, uansett mine egne betraktninger rundt forholdet mellom Ordet og Ånden, så er vitnesbyrdet til Torben uansett en oppmuntring til oss ALLE kristne om å være frimodige, gjøre det så enkelt og naturlig som mulig og regne med at Gud backer opp. Enkel barnlig tillit er ofte det beste. Good luck!

Mary did you know

Mary did you know that your baby boy would some day walk on water?MARY-JESUS

Mary did you know that your baby boy would save our sons and daughters?

Did you know that your baby boy has come to make you new?

This child that you’ve delivered, will soon deliver you.

Mary did you know that your baby boy would give sight to a blind man?

Mary did you know that your baby boy would calm a storm with his hand?

Did you know that your baby boy has walked where angels trod?

And when your kiss your little baby, you have kissed the face of God.

Oh Mary did you know

The blind will see, the deaf will hear, the dead will walk again.

The lame will leap, the dumb will speak, the praises of the lamb

Mary did you know that your baby boy is Lord of all creation?

Mary did you know that your baby boy would one day rule the nations?

Did you know that your baby boy is heaven’s perfect Lamb?

This sleeping child you’re holding is the great I am