Bloggarkiv

Har du fred?

Mange mennesker søker og søker! Noen inn i karriere og arbeid – finne en mening! Andre leter i det åndelige – selvrealisering, finne seg selv, få hjelp fra åndelige veiledere eller fra en og annen guru fra østen. Men finner man en indre fred gjennom dette? Er det fred man søker?

Kan de rette pusteteknikker, mantra, yoga gi den rette fred? …. man kjenner hvilepulsen! Kroppen roer seg! Man tømmes for bekymring og stress! Hva med dagen etter? Hva når kriser oppstår?

…. Midlertidig og ikke varig / evig.

Evige verdier – hva er det?

Jødene måtte hvert år slakte et dyr som skulle være mest mulig perfekt – yppersteprestene gjorde det, slik at folket kunne få tilgivelse for sine synder – og dermed en fred i sitt forhold til Gud. Problemet var at det gav ikke en varig fred. Neste dag eller uka etter var de like «skitne». Så derfor måtte det også neste år ofres et nytt lyteløst dyr  – for folkets synder…. år etter år.

Det samme folket, altså jødene, hørte en profeti som sa;

3 Han var ringeaktet, forlatt av mennesker,
        en smertenes mann, vel kjent med sykdom,
        en foraktet mann som ingen ville se på,
        vi regnet ham ikke for noe.
     4 Sannelig, våre sykdommer tok han på seg,
        og våre smerter bar han.
        Vi trodde han var blitt rammet,
        slått av Gud og plaget.
     5 Men han ble såret for våre overtredelser
        og knust for våre misgjerninger.
        Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred,
        ved hans sår har vi fått legedom.
     6 Vi fór alle vill som sauer,
        vi vendte oss hver sin vei.
        Men skylden som vi alle hadde,
        lot Herren ramme ham.
     7 Han ble mishandlet, men bar det ydmykt;
        han åpnet ikke sin munn,
        lik lammet som føres bort for å slaktes,
        lik sauen som tier når den klippes.
        Han åpnet ikke sin munn.

….. en profeti – som ble skrevet omtrent 700 år før Jesus ble pisket, slått og korsfestet (den mest grusomme død noen kan oppleve)

Fordi Jesus er fra evighet av (Joh 1:1 + v 14), er Guds sønn – funnet uten synd, kunne han si: at «Han døde en gang for alle – for all verdens synd». Man trenger ikke gjøre bot hvert år, ofre dyr, men kun ta imot denne gaven som heter tro og tilgivelse. Gratis – ikke basert på gjeringer eller gjøre seg fortjent. Da går man over fra død til liv. Jesus vant en evig seier over døden da han stod opp etter 3 dager.

Mange tenker at fred kan være fravær av uro eller fravær av krig… men Guds fred er en åndelig kvalitativ dimensjon som fyller ditt indre. Gir en indre kvalitet – ikke bare en midlertidig følelse. En evig fred som man ikke mister. Som man mottar i det man sier JA til Jesus som sin Frelser (dvs frelser fra synd som skiller oss fra Gud) Når man vet (ikke bare føler) at man har et evig liv og vet at man er elsket – godtatt som Guds barn, ja da opplever man en fred, trygghet og glede som er dypere og sterkere enn en følelsesmessig hvile / nummenhet etter f.eks en eller annen åndelig / terapeutisk øvelse ….

Jesus sier: Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dereikke den fred som verden gir. La ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet.» (Joh 14,27)