Category Archives: Undervisning

Jeg legger ut aktuelle og relevante artikler.

Healings in bible school class at OKS

I was real fun to be with the students at Oslo Christian Center.  They were so open to what I had to say about «healing». They enjoyed it, and I enjoyed it! 🙂

I did the teaching as practical as possible, and after two session where I encouraged them to be part of what God is calling every believer to, we had some demonstration of God`s power. John Wimber, the founder of the Vineyard movement, would call it «clinic time». Thats what we had. I demonstrated and modeled how we can pray for physical healing. I did it first, then the student that got healed, prayed for a another student, which also got healed etc…… they were excited when they saw God move and heal in midts of their eyes. Several of the students got healed, also after the class. It was fun! I guess fun is a great virtue in the Kingdom of God. In the video below you will see and hear some of the  things God did in the classroom.

«Did you believe that I loved you» – cut from the movie Ragamuffin

Story of Ignatius

«Words of Knowledge» – John Wimber & Blaine Cook

Blaine Cook og John Wimber (grunnleggeren av Vineyardbevegelsen) deler spesifikke kunnskapsord, og deler kort hvordan man kan motta det.

«Når man ikke blir frisk, del 7 – Intervju på MRC

Nedenfor får du 7 del av totalt 8 klipp, fra det direktesendte intervjuet som Miracle Revival Channel gjorde. MRC var med meg ut på Karl Johan samme dagen og filmet noen hendelser der folk ble helbredet og overrasket av Guds rike. Noen av disse filmsnuttene fra gata vil bli lagt inn i intervjuet og deretter forklart av meg.

TRAILER – intervju på Miracle Revival Channel

Jeg har erfart en eksepsjonell tid dette året. Guds rike er på fremmarsj. Folk blir helbredet og sterkt berørt av Gud, både ute på gata i Oslo, og i en del private hjem. Der i blandt pakistansk – muslimske hjem. Personlig har jeg også bedt for mange i mitt nabolag. Rundt 70-80 siden påske.

Jeg ble av den grunn invitert til å fortelle om dette i «Miracle Revival Channel» nå i august og i september dette året (2014)

Du vil få se en del «småklipp» (fra den 2 timer lange sendingen) inne på bloggsiden min.  Og om jeg får tid, så kan det være at jeg også redigerer/klipper noe av det andre intervjuet som ble gjort i september….

Personlig tror jeg klippene vil inspirere og å hjelpe dere til å komme i gang, (evt fortsette) med å be for andre mennesker. Mitt ønske er ikke at du bare skal bli inspirert, men også bli satt i stand til å tjene og å gjøre det Jesus viste oss å gjøre.

Du kan få en smakebit, ved å se traileren her:

NATURLIG – OVERNATURLIG, del 1 – Intervju på MRC

Jeg har erfart en eksepsjonell tid dette året. Guds rike er på fremmarsj. Folk blir helbredet og sterkt berørt av Gud, både ute på gata i Oslo, og i en del private hjem. Der i blandt muslimske hjem. Personlig har jeg også bedt for mange i mitt nabolag. Rundt 70-80 siden påske. Jeg ble av den grunn invitert til å fortelle om dette i «Miracle Revival Channel» nå i august og i september dette året (2014) Nedenfor får du første del av totalt 8 klipp, fra det direktesendte intervjuet som Miracle Revival Channel gjorde. MRC var med meg ut på Karl Johan samme dagen og filmet noen hendelser der folk ble helbredet og overrasket av Guds rike. Noen av disse filmsnuttene fra gata vil bli lagt inn i intervjuet og deretter forklart av meg. http://youtu.be/6HINKvuXlFs

«Gjør disipler», del 2 – Intervju på MRC

Nedenfor får du den ANDRE DEL av totalt 8 klipp fra det direktesendte intervjuet som Miracle Revival Channel gjorde.

MRC var med meg ut på Karl Johan samme dagen og filmet noen hendelser der folk ble helbredet og overrasket av Guds rike. Noen av disse filmsnuttene fra gata er lagt inn i intervjuene.

Kunnskapsord og helbredelse, del 3. Intervju på MRC

Nedenfor får du tredje del av totalt 8 klipp, fra det direktesendte intervjuet som Miracle Revival Channel gjorde. MRC var med meg ut på Karl Johan samme dagen og filmet noen hendelser der folk ble helbredet og overrasket av Guds rike. Noen av disse filmsnuttene fra gata vil bli lagt inn i intervjuet og deretter forklart av meg. I del 3 vil du se et par filmsnutter fra Karl Johan.

«Det profetiske», del 5. Intervju på MRC

Her kommer del 5 av totalt 8 klipp,  i et 2 timers langt intervju, som ble gjort i studio hos Miracle Revival Channel

Gud skrur opp krana! Det er vårløsning :)

Nå spretter det her og der 🙂 Ikke bare i det naturlige, men også i det overnaturlige.

Jeg elsker uttrykket; «Naturlig – overnaturlig» som vi ofte bruker i Oslo Vineyard. (menighet/kirke) Vi trenger ikke «hype», komme i en eller annen «seanse», prestere eller ha den «rette gode følelsen» for å kunne bringe Guds Kongerike (som Jesus forkynte om og demonstrere gjennom sine gjerninger) til omgivelsene våre og gi dem liv. Guds Kongerike er en smak av himmelen på forskudd. Det er hva vi ber om i vårt Fadervår, som Jesus lærte disiplene å be. «La ditt rike komme, la din vilje skje, på jorden som i himmelen» Altså, den fremtidige, 100% perfekte himmel, (som forhåpentligvis mange av oss kommer til) kan vi forvente blir synlig midt i blant oss. Og hvordan kan det skje?

Jo, ved å ta noen steg ut i tro. Det første steget, om det er ikke blitt gjort, så er det å velge å invitere Jesus inn i livet sitt. Regne med at det som skjedde på korset, at Jesus tok straffen på seg holder og vår relasjon med Gud (som en kjærlig Far) blir gjenopprettet…

Og deretter kan du gi det videre… før jeg skriver mer om det, la meg fortelle litt om dagen min i dag:

I dag har det vært et skikkelig vårslepp. Når min planlagte prekenforberedelse (kommende søndag) på en kafe ender opp med at jeg forkynner evangeliet frimodig, tydelig og klart til 13 personer, ber for 8 personer til helbredelse og utfordrer ei kristen tenåringsjente til å be for venninnen sin, så hun blir helbredet, så føler jeg det er en god prekenforberedelse om temaet disippelskap.  I alle fall for meg. 

Først deler jeg evangeliet klart og tydelig med tre personer fra Kosovo. Så blir en mann helbredet for ca 40 dagers intense smerter i begge leggene. Deretter blir en annen person bedre i ryggen. En annen blir 100 % fri for smerter i ryggen og skuldrene. Mens jeg ber for han er det ei muslimsk eldre dame som gjenkjenner meg. Hun er fra Kløfta og ble helbredet i begge armene for noen uker siden. (Kunne den gang ikke bevege dem mer enn rett ut. Hadde hatt det slik i 8 år) Den siste uken har hun slitt med mye smerter i hoften forteller hun. Så jeg ber og hun blir momentant bra. Hun vil at jeg også skal be for andre ting i fht familien. Jeg ringer henne om 3-4 dager. Hun hadde med seg svigersøsteren som jeg også ber for og som blir bedre eller helt bra. Hun har jeg avtalt at vi skal komme hjem til på torsdag for å be for sønnen hennes. Jeg får også be for ei venninne av dem. Så, etter en stund går jeg inn på en kafe, treffer på 4 ungdommer. Får en fantastisk fin prat. De stiller masse spørsmål om tro. Jeg underviser dem om evangeliet og om Guds rike. De hadde ikke noen plager, bortsett en med rennende nese. Så jeg ber for det. Han blir veldig overrasket når han merker at den ikke renner mer.. 

Så kommer jeg i prat med 4 jenter. Hun ene som har plager, blir helbredet for smerter og skjevhet i ryggen. Det ene beinet som var kortere enn det andre vokser ut. Betennelse eller giktsmerter i fingrene forsvinner. Så får jeg hennes venninne (som er kristen, til å be for ankelen hennes og den blir også helt smertefri) Jeg formidler mer om Jesus og evangeliet til dem og utfordrer dem til å gi det videre..

Til slutt får jeg en fantastisk interessant, åpen prat med to muslimske gutter, som også har en del spørsmål og som virkelig blir nysgjerrige på Jesus, etter at jeg hadde introdusert dem for hva Jesus hadde gjort de siste par tre timene på Haugenstua.

Som en etterfølger av Jesus, så kan enhver som tror, gå ut i verden og forløse liv og se at mennesker blir forvandlet. Prege og forvandle verden til det bedre. Ikke bare ved å helbrede og løse dem som er bundet slik som Jesus gjorde, men også å bringe håp og glede. Bringe forsoning og fred. Gjenopprette ødelagte relasjoner og gjenopprette en skakkjørt husholdningsøkonomi … Vi er kalt til å fremelske det gode på mange plan.

Når Paulus snakker om at vi ikke skal bli «preget av denne nåværende verden», så betyr det ikke at vi skal unngå verden, eller gjemme oss eller ikke oppsøke «mørke steder». Vi skal lyse opp mørke steder. Vi skal sette våre kjærlige fotavtrykk. Gi et positivt ettermele og rennyme, fordi Gud elsker å bringe liv dit hvor vi går og hvor det råder sorg, smerte og håpløshet. Gode historer skapes der hvor vi går.

Alt for lenge har kristen tro handlet for mye om at vi må passe oss, unngå synd, unngå enkeltpersoner eller spesielle steder… Det er trygt å gå på møter og holde på litt for oss selv. Vi må for all del  «ikke la oss bli preget av verden». Det som vi kanskje ikke helt har skjønt i så stor grad, i alle fall ikke her i vesten, er at Guds nåde ikke bare renser oss fra synd og beskytter oss i mot umoral og «fienden», men den utruster oss også til progresivt å gjøre Hans mektige gjerninger. Vi er ikke kun reaktive eller defensive, men vi er aktive og offensive i vår tro. (på en positiv og kjærlig måte så klart) Vi har fått et mandat og en autoritet til å sette fri. Til å helbrede. Til å ¨løs og til å binde». Til å forvandle omgivelsene våre. Ikke bli preget, men prege.

En som vil reformere sine omgivelser, lar seg aldri falle for fristelsen til å bli konform. Vi lar oss nemlig ikke bli konforme med denne «nåværende verden» (kultur) men vi gjør det vi kan for å prege den med Guds rikes verdier som har kraft i seg til å forvandle, multiplisere og sette mennesker i brann for en større sak, som er av evig verdi.

Håper du vil være med på det 🙂

 

Bemyndiget til å demonstrere Guds kraft …

Gud, ikke bare utruster, men Han også bemyndiger oss til å forkynne. Og ikke nok med det. Han bemyndiger oss også til å demonstrere  Guds kraft!

I Matt 10 gir Jesus disiplene makt . Makt til hva?

Vers 1: ”Etter at Han hadde kalt de tolv disiplene Sine til Seg, gav Han dem makt over urene ånder, til å drive dem ut og til å helbrede alle sykdommer og alle slags skrøpeligheter”

Makt til å helbrede! ALLE sykdommer. ALLE skrøpeligheter…. det må jeg jo si er heftig.

Spørsmålet en må stille seg, er om denne bemyndigelsen også gjelder alle kristne, alle de rundt om i verden som tror på Jesus den dag i dag? Dvs alle som kaller seg for disipler (etterfølgere av Jesus) En etterfølger er en som følger etter sin Mester, og gjør og sier det som Mester sier og gjør. Kan du være enig i det?

La oss ta et tankeeksperiment: Dersom du er eier og driver en familiebedrift og det er like før du skal pensjonere deg og overlate bedriften til noen andre. Hva ville du sagt til dem som overtar? Jeg regner med at du ville tenke deg godt om og finne ut hva som var viktig å si for at bedriften skulle kunne utvikle seg videre, gå i tråd med den bedriftsånd som du selv hadde. Hva ville du sagt?

Du ville tenkt på det viktigste, kanskje visjonen – holde strategien høyt oppe – konsentrert og presis som mulig.

Like før Jesus forlater disiplene, tas opp til himmelen, kommer han med en misjonsoppfordring. En oppfordring som skulle sørge for at kristentroen levde videre gjennom alle tider rundt om i hele verden.

Han griper ordet, og gir dem den siste viktige instruksen. En oppsummering av hva han selv hadde gjort i 3 år.

Han sier det bl.a i Mark 16 ”Og Han sa til dem: ”Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for hele skapningen. Den som tror og blir døpt, skal bli frelst, men den som ikke tror, skal bli fordømt.  (Så langt har kirken fulgt oppfordringen – med mer eller mindre hell) Og disse tegn skal følge dem som tror: I Mitt navn skal de drive ut demoner, de skal tale i nye tunger, de skal ta opp slanger, og hvis de drikker dødelig, så skal det slett ikke skade dem. De skal legge hendene på syke og de skal bli friske”. (Muligens litt mindre hell på dette området)

Proklamasjon og demonstrasjon. Vi trenger Guds Ånd for å få til begge deler, i hvert fall for å kunne se en sunn vekst. Men kan det være at de fleste forholder seg kun til proklamasjonen? ….. Det er ikke noe tvil om det. Det er lite kraft til helbredelse i mange sammenhenger.  (også hos oss i Vineyard dessverre)

Hvorfor? Sikkert mange årsaker. Det krever tro, det krever at man tar noen sjanser, noe som ikke alltid er like komfortabelt. De som har fungert (opp gjennom historien) og som fungerer i dette, kan lett bli mistenkeliggjort, vurdert som naive og enfoldige, ubalanserte, virkelighetsfjerne…. (særlig her i vesten) Så spørsmålet er vell om man for det første har forstått misjonsbefalingen, og for det andre om man er villig til å betale prisen …. (la meg gi deg en motivasjonshemmelighet; GLEDEN når du ERFARER at Jesus lever, helbreder og forvandler liv også i dag, så virker ikke prisen så veldig høy – Foreløpig er det just piece of cake i Norge i fht andre land hvor kristne blir torturert og drept pga sin tro)

For Paulus var det en helt selvfølge at proklamasjon og demonstrasjon gikk hånd i hånd. Det fulgte hverandre. Det ene skulle ikke utelukke det andre. Det opphørte ikke på de første kristnes tid. Det var ikke ment som et slags «kick off» for kristendommen.

Nei, det gjelder også den dag i dag. Punktum.

La meg understreke det gjensidige og usplittelige forholdet mellom proklamasjon og demonstrasjon: Paulus sier: ”For jeg våger ikke å snakke om noe annet enn det som Kristus har virket ved meg i ord (proklamasjon) og i gjerning (demonstrasjon), for å føre folkeslagene (oss inkludert) til lydighet, i kraftige tegn og under, i Guds Ånds kraft, slik at jeg fra Jerusalem og rundt om like til Illyria FULLT UT har forkynt Kristi evangelium.” (Romerne 15:10-19)

1 Tessalonikerne 1:5 ”For vårt evangelium kom ikke til dere bare i ord, men også i kraft og i Den Hellige Ånd og med full visshet, da dere vet hvordan vi var hos dere for deres skyld”.  Igjen ser vi at evangeliet dreier seg om forkynnelse og det dreier seg om demonstrasjon av Guds kraft.

Jeg spør meg selv mange ganger: Hva er det vi kristne egentlig ikke forstår ved disse misjonsutfordringene som både Jesus og Paulus gir?

Jeg respekterer at noen har et annet teologisk ståsted – f.eks de som tror at de åndelige nådegavene ikke er for i dag og at Gud ikke utfører helbredelser og mirakler lenger. Uten å gå inn på dette, så må jeg kun nevne at dette synet er helt uforståelig slik jeg leser Bibelen, og jeg ser også noen uheldige konsekvenser med et slikt syn.

Spørsmålet er om du vil være med å rette opp denne skjevheten i Guds menighet? La deg bli utrustet og bemyndiget, ikke bare til å forkynne evangeliet, men også til å demonstrere Guds kraft, gjennom bl.a helbredelser, tegn og under.